» غرفه سازی نمایشگاه

بخش نمایشگاهی شرکت شیوه کارنیک ، مفتخر به ارائه کلیه خدمات نمایشگاهی از جمله برگزاری نمایشگاه ، غرفه سازی نمایشگاهی ، اجاره غرفه ، تامین نیروی انسانی متخصص و انجام امور روابط عمومی و تبلیغات است.